Tác giả :

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

I. Chức năng

1. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan dến lĩnh vực quản trị cơ sở vật chất của nhà trường;

2. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường;

3. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong việc xây dựng và triển khai thiết lập các dự án về xây dựng cơ bản; Chủ trì xây dựng dự án và phối hợp quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản mới.

 

II. Nhiệm vụ

1. Theo dõi việc sử dụng và khai thác quỹ đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc khác  (Hội trường, phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, kho, sân bãi…); 

2. Quản lý, kiểm tra việc đóng mở cửa các phòng học, giảng đường;

3. Phối hợp triển khai lịch sử dụng phòng học, thời khóa biểu và vận chuyển sắp xếp bàn ghế phòng học;  

4. Lập kế hoạch triển khai và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa nhà cửa, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, kho, sân bãi, …;

5. Lập kế hoạch triển khai và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa hệ thống điện (trừ hệ thống máy lạnh, âm thanh, Tivi);

6. Lập kế hoạch triển khai và thực hiện việc cải tạo, sửa chữa hệ thống nước (trừ máy nước uống);

7. Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng các công trình kiến trúc, hệ thống điện nước, phòng cháy-chữa cháy;

8. Mua sắm thiết bị văn phòng (Tủ, kệ, bàn, ghế, rèm cửa…);

9. Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động dịch vụ: Vệ sinh môi trường, cây xanh, thảm cỏ và các hoạt động khác của Nhà trường và sinh viên;

10. Dựa vào kế hoạch và chương trình mục tiêu của từng giai đoạn và từng năm học, chủ trì xây dựng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản mới;

11. Tìm kiếm các dự án đầu tư và tham mưu khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài nhằm mở rộng và hiện đại hóa cơ sở vật chất của trường;

12. Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thẩm tra, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án đầu tư;

13. Triển khai và quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và tổ chức nghiệm thu các công trình;

14. Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác thanh tra, kiểm toán sau khi các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng;

15. Triển khai công tác liên quan đến dịch vụ vệ sinh môi trường: lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện hợp đồng, theo dõi giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện hàng tháng;

16. Triển khai công tác liên quan đến dịch vụ cây xanh thảm cỏ: lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện hợp đồng, theo dõi giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện hàng tháng;

17. Triển khai công tác liên quan đến dịch vụ thu gom rác thải rắn và hóa chất: lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện hợp đồng, theo dõi giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc;

18. Triển khai công tác liên quan phòng cháy, chữa cháy: lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện hợp đồng, theo dõi giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện;

19. Triển khai công tác liên quan đến dịch vụ bảo trì thang máy: lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện hợp đồng, theo dõi giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện;

20. Triển khai công tác liên quan đến dịch vụ bảo trì máy phát điện: lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện hợp đồng, theo dõi giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện;

21. Triển khai công tác liên quan đến dịch vụ phòng ngừa và diệt trừ mối: lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện hợp đồng, theo dõi giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc;

22. Quản lý trang web, theo dõi việc thực hiện mục tiêu chất lượng năm học, lữu trữ, cập nhật hồ sơ tài liệu tại đơn vị;

23. Phối hợp các đơn vị giải quyết các công việc có liên quan đến cơ sở vật chất;

24. Định kỳ hàng năm phối hợp kiểm kê tài sản của trường, của đơn vị;

25. Quản lý viên chức, người lao động thuộc đơn vị, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhận xét đánh giá viên chức thuộc đơn vị. Đề xuất và phối hợp quá trình tuyển dụng viên chức người lao động của đơn vị;

26. Ký thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản theo ủy quyền của Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến lĩnh quản trị cơ cở vật chất và xây dựng cơ bản;

27. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất
Đ/c: Phòng A1-706 & A1-707, Tầng 7 Tòa nhà Trung tâm, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Số 1 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3722 3502 or (08) 37221223 - 8200

Truy cập tháng: 1,221

Tổng truy cập:8,280