Tác giả :
NHIỆM VỤ
1.    Về công tác quản trị:
 • Quản lý đất đai, nhà cửa và vật kiến trúc khác bao gồm: Hội trường, phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, kho tàng; Mua sắm, quản lý việc sử dụng các tiện nghị trong các công trình nói trên (Trừ thiết bị lạnh, máy tính, máy in, các thiết bị trong phòng thí nghiệm, xưởng thực hành).
 • Lập kế hoạch triển khai và thực hiện tu sửa nhà cửa, hệ thống điện, nước.
 • Kiểm tra việc sửa chữa các thiết bị điện, âm thanh, ánh sáng trong trường (đã khoán); Chịu trách nhiệm mua sắm, cung ứng vật tư cho các dịch vụ trên.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý thực hiện hợp đồng các dịch vụ: vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh cây cảnh, bảo trì điện – âm thanh.
 • Kiểm tra công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; Kiểm tra việc chăm sóc thảm cỏ, cây xanh, cây cảnh và hệ thống cơ sở vật chất khác.
 • Kiểm tra việc đóng mở, quản, lý và làm vệ sinh các phòng học, giảng đường, phòng làm việc của các đơn vị.
 • Định kỳ thực hiện công tác kiểm kê tài sản của trường.
 • Mua sắm, bảo quản, phân phối và thu hồi các dụng cụ, đồ dùng mau hỏng.
2.    Về công tác dự án đầu tư xây dựng cơ bản:
 • Căn cứ vào kế hoạch, chương trình mục tiêu của từng giai đoạn và từng năm học, chủ trì xây dựng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản mới.
 • Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, trình cấp trên phê duyệt các dự án đầu tư.
 • Triển khai và quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu, tiến độ, chất lượng, chi phí…)
 • Chủ trì đánh giá dự án đầu tư.
 • Lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư theo đúng quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo chỉ định của Hiệu trưởng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 10,195

Tổng truy cập:118,137