Tác giả :
PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT
OFFICE OF FACILITY MANAGEMENT 
TRƯỞNG PHÒNG (Head)

GVC ThS NGUYỄN TẤN QUỐC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Depurty Head)
1- GVC ThS NGUYỄN ĐỨC SÂM
2- CN HỒ THÀNH CÔNG

CHUYÊN VIÊN (Staffs)
1- TRẦN THỊ HIỀN
2- NGUYỄN THÀNH AN
3- NGUYỄN HOÀNG THƯ
4- NGUYỄN THANH SANG
5- PHƯƠNG THẾ LÂN

VĂN PHÒNG: Tòa nhà trung tâm
Phòng (Room) A1-705: 
Trưởng phòng: GVC ThS Nguyễn Tấn Quốc, Tel: +84 8 38972497-8201
Chuyên viên: Nguyễn Thành An, Nguyễn Hoàng Thư, Nguyễn Thanh Sang.

Phòng (Room) A1-706:  Tel: +84 8 38972497-8200
Phó trưởng phòng: GVC ThS Nguyễn Đức Sâm, CN Hồ Thành Công
Chuyên viên: Trần Thị Hiền, Phương Thế Lân
Website: fmo@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 8,777

Tổng truy cập:112,630