Tác giả :
PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT
OFFICE OF FACILITY MANAGEMENT 
TRƯỞNG PHÒNG (Head)

GVC ThS NGUYỄN TẤN QUỐC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Depurty Head)
1- GVC ThS NGUYỄN ĐỨC SÂM
2- CN HỒ THÀNH CÔNG

CHUYÊN VIÊN (Staffs)
1- TRẦN THỊ HIỀN
2- NGUYỄN THÀNH AN
3- NGUYỄN HOÀNG THƯ
4- NGUYỄN THANH SANG
5- PHƯƠNG THẾ LÂN

VĂN PHÒNG: Tòa nhà trung tâm
Phòng (Room) A1-705: 
Trưởng phòng: GVC ThS Nguyễn Tấn Quốc, Tel: +84 8 38972497-8201
Chuyên viên: Nguyễn Thành An, Nguyễn Hoàng Thư, Nguyễn Thanh Sang.

Phòng (Room) A1-706:  Tel: +84 8 38972497-8200
Phó trưởng phòng: GVC ThS Nguyễn Đức Sâm, CN Hồ Thành Công
Chuyên viên: Trần Thị Hiền, Phương Thế Lân
Website: fmo@hcmute.edu.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 10,157

Tổng truy cập:118,099