Tác giả :
CHỨC NĂNG PHÒNG QUẢN TRỊ - CƠ SỞ VẬT CHẤT
  • Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực quản trị cơ sở vật chất của nhà trường.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến quản trị cơ sở vật chất.
  • Giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch trung hạn và kế hoạch dài hạn của nhà trường, thiết lập các dự án về xây dựng cơ bản.
  • Chủ trì xây dựng và phối hợp quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản mới.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 8,819

Tổng truy cập:112,672