Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


             Số: 06/TB-QTCSVC                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 04  năm 2016

 THÔNG BÁO

(Về việc thi công cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh khu B

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ theo kế hoạch đã được BGH nhà trường phê duyệt, Phòng Quản trị CSVC sẽ bắt đầu tiến hành thi công công trình cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh khu B (tầng 1 và 2) vào ngày 11 tháng 04 năm 2016 và dự kiến kéo dài khoảng 02 tháng.

Phòng Quản trị CSVC thông báo đến cho toàn thể cán bộ viên chức và học sinh sinh viên của Trường được biết để tự thu xếp chỗ vệ sinh, đồng thời tạo điều kiện cho đơn vị thi công thực hiện công trình đúng tiến độ và đảm bảo an toàn lao động.

Trân trọng!

                                                                            PHÒNG QT CSVC

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 5,736

Tổng truy cập:68,182