Tác giả :
         
       TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT                  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT
               Số: 16/TB-ĐHSPKT-QTCSVC                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 11  năm 2016
                                       
THÔNG BÁO 
Về việc lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng và 
mua sắm cơ sở vật chất năm 2017
Kính gửi:   CÁC ĐƠN VỊ 

     Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017 và mục tiêu chất lượng của trường, Phòng Quản trị cơ sở vật chất kính đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát và đề xuất kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị văn phòng, dụng cụ vệ sinh năm 2017, cụ thể như sau:
     1. Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất:  Nhà, xưởng, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập bị hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa, cải tạo, nâng cấp để có điều kiện làm việc tốt hơn như: Mái nhà bị dột, thấm; Trần bị mục, mối mọt; Tường nhà bị nứt, thấm; Cửa sổ, cửa đi bị mục, rỉ sét; Nền bị lún, sụp; Lối đi nội bộ, tường rào, nhà vệ sinh hư hỏng … (Mẫu số 01).
     2. Dụng cụ vệ sinh xưởng, phòng thực tập: Chổi, xô, giẻ lau …(Mẫu số 03)
     Đề xuất sửa chữa, cải tạo và mua sắm năm 2017 gửi về Phòng Quản trị cơ sở vật chất, phòng A1-706 Tòa nhà trung tâm  trước ngày 15/12/2016.
     Rất mong các đơn vị phối hợp và thực hiện đúng thời gian.

Nơi nhận:                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG
Ban Giám Hiệu(thay b/c);                                                                                              (đã ký)
Như trên (thực hiện);
Lưu QT&QLDA.
                                                                                                                   GVC.ThS. NGUYỄN TẤN QUỐC
Download file đính kèm:

THONG BAO SUA CHUA MUA SAM-2017 (1).docx
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 10,191

Tổng truy cập:118,133